Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) som bidrar til å forbedre den og gi deg best mulig opplevelse av nettsiden.
Ved å benytte denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Bestill materiell

Her kan du bestille gratis materiell.

 • Produktmateriell

  • Simdax doseringskort

   Simdax doseringskort

   Doseringskort med tabell over detaljerte infusjonshastigheter (gitt i ml/time) for ladningsdose og kontinuerlig infusjon av en 0,05 mg/ml Simdax infusjonsløsning.

   Antall
  • Simdax produktbrosjyre

   Simdax produktbrosjyre

   Simdax produktbrosjyre, som beskriver Simdax effekter og hva behandlingen kan bety for dine pasienter.

   Antall
  •  
 • Temahefter

  • Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

   Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

   Hefte "Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon" skrevet av Kaspar Broch og Lars Gullestad fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

   Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon er en sykdom det kan være vanskelig å diagnostisere og behandle. Pasienter med denne hjertesykdommen utgjør kanskje halvparten av hjertesviktpopulasjonen. Dette heftet sammenfatter på en enkel måte hva vi vet om sykdomsforekomst, årsaker, utredning og behandling av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.

   Februar 2017

   Antall
  • Funktion & livskvalitet hos patienter med svår hjärtsvikt

   Funktion & livskvalitet hos patienter med svår hjärtsvikt

   Av Gerhard Wikström, docent i kardiologi og overlege ved Akademiske sjukhuset i Uppsala og Ylwa Wallström, hjärtsviktssjuksköterska og processutvecklare ved Kärnsjukhuset i Skövde. Forfatterne tar opp ulike behandlinger og pleie for svært syke hjertesviktspasienter for å øke deres livskvalitet. Heftet er skrevet på svensk.

   Januar 2009.

   Antall
  • Natriuretiska peptider - Praktisk nytta vid handläggning av hjärtsviktspatienter

   Natriuretiska peptider - Praktisk nytta vid handläggning av hjärtsviktspatienter

   Av Ulf Dahlström, professor i kardiologi ved Linköpings Universitetssjukhus. Heftet er på svensk, og oppsummerer hvor vi står i dag når det gjelder klinisk bruk av NP. Avsnittet vedrørende monitorering av NP-nivåer tar opp noen eksempler på hvordan NP kan brukes som et hjelpemiddel i den kliniske hverdagen ved en hjertesviktenhet.

   September 2008.

   Antall
  • Hjärtsvikt och kardiogen chock

   Hjärtsvikt och kardiogen chock

   Av Stefan Jovinge og Lars Algotsson på Skånes Universitetssykehus i Lund. Kardiogent sjokk utgjør den alvorligste formen av akutt hjertesvikt og som ubehandlet har en mortalitet på mer enn 90%. I dette heftet beskrives grunnfysiologien omkring det normale hjertet i relasjon til hjertet i sjokk som grunnlag for behandlingsvalg. Heftet er på svensk.

   November 2013

   Antall
  • Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

   Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

   Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion er skrevet av Gregor Guron og Maria Svensson, førsteamanuensis og spesialist ved nyremedisinsk klinikk, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Den kliniske behandlingen av pasienter med hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon er ofte en stor utfordring, da sykdomsbildet er komplekst og prognosen i mange tilfeller dårlig. Hensikten med heftet er å gi en lettfattelig oversikt over forholdet mellom hjertet og nyrer når de svikter, samt å gi praktiske råd. Heftet er på svensk.

   November 2011.

   Antall
  • Septisk kardiomyopati

   Septisk kardiomyopati

   Septisk kardiomyopati er skrevet av David Konrad, overlege og områdeansvarlig ved Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Sepsis og septisk sjokk er svært akutte sykdomstilstander som krever rask diagnostikk og behandling. Septisk kardiomyopati er en ofte oversett kompliserende tilstand hos septiske pasienter. Forfatteren gir en kortfattet oversikt over behandlingsmuligheter og kunnskap man har om septisk kardiomyopati i dag. Heftet er på svensk.

   April 2011

   Antall
  • Pulmonell hypertension

   Pulmonell hypertension

   ”Pulmonell hypertension” er tittelen på et temahefte i vår serie om hjertesvikt. Forfatteren er Björn Kornhall, overlege og kardiolog ved Klinikk for hjertesvikt i Lund. Temaheftet er ment å gi et overblikk over hva pulmonell hypertensjon innebærer og årsakene bak. Samt når man skal behandle og når man skal henvise videre.

   August 2010.

   Antall
  • Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

   Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

   Av Dr. Mikael Lindkvist og Dr. Brian Cleaver.

   Januari 2010

   Antall
  • Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

   Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

   Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel er tittelen på det nye heftet i vår temahefteserie om hjertesvikt. Forfatterne er Ulf Thilén, ansvarlig for GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease) mottagelsen ved kardiologisk klinikk, Universitetssjukhuset i Lund, og Kerstin Pahlmark, ansvarlig for den anestesiologiske GUCH-virksomheten ved Universitetssjukhuset i Lund. Per Kvidal, GUCH-ansvarlig ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala, presenterer en pasientkasuistikk. Barn som blir født med hjertefeil tilbys i dag bedre behandlingsmuligheter med tidlig korrigerende operasjoner, noe som innebærer at flere oppnår voksen alder, og flere spesialiteter innen helseomsorgen vil møte disse pasientene. Heftet er ment å skulle spre og øke kunnskapen rundt denne ”nye” pasientgruppen, GUCH. Hovedvekten ligger på sirkulasjonsfysiologi og hjertesvikt samt anestesiologiske aspekter ved ikke-kardiell kirurgi. Heftet er på svensk.

   August 2009

   Antall
  •  
 •  
 

Din bestilling

Bestillingen er tom.

Denne siden er kun for helsepersonell.

Kan du bekrefte at du er helsepersonell?